Odin vom Holtkämper Hof
Kåringsbeskrivelse
Odins kåringsbeskrivelse:

Type- og udtryksfuld, særdeles godt pigmenteret, stor, kraft- og substansfuld, i gode forhold opbygget, med særdeles godt kønspræg, høj manke, god overlinie og god længde og leje af krydset. Særdeles godt vinklet for- og baghånd, harmoniske brystforhold, korrekt front. Træder lige, flydende, langtrækkende, kraftfuld gang med særdeles god skridtvidde. Sikkert væsen, mod- og kampdrift udpræget, slipper.
Unghundevinder Siegerhauptzuchtschau 2005
Dommerbeskrivelse Siegerhauptzuchtschau 2005

Unghundevinderen for året 2005 er stor, knoglekraftig, substansfuld, særdeles godt pigmenteret, særdeles gode bygningsforhold, særdeles kraftigt, udtryksfuldt hoved med særdeles gode kæbedannelse, høj manke, lige, fast ryg, god længde og leje af krydset, særdeles godt vinklet for- og baghånd, korrekt front, særdeles godt udviklet forbryst, træder korrekt, præsenterende sig på bedste vis med temperamentsfuld, med megen kraft fremført, langtrækkende gang.
Unghundevinderen besnærer gennem særdeles gode bygningsforhold og harmonisk linieføring med overbevisende ganganlæg. Er ud af et langt over gennemsnittet stående kuld og er blodmæssigt på bedste vis sikret på fader- og modersiden.
Han udgør et interessant alternativ til den i øjeblikket overrepræsenterede Ursuslinie. Med allerede aflagt SchH2 og kåring har han særdeles gode forudsætninger for positivt at kunne bringes ind i avlen. På dagen for Siegerschau blev han fremført i overbevisende forfatning og kunne som følge heraf problemfrit hævde sig på førstepladsen.

Odin da han vandt unghundeklasse hanner på det tyske hovedavlsskue.
Siegerhauptzuchtschau 2006. VA7 i Oberhausen

VA7 i Oberhausen. Dommerbeskrivelse.

Udtalt typefuld, kraft- og substansfuld helhedsfremtoning. Odin er stor med et udtryksfuldt godt formet hoved, med god maske, mørke øjne og et særdeles godt pigment. Han har korrekte bygningsforhold, lige ryg og ved god længde er krydset noget afskydende. Skulderbladet har korrekt leje og længde, ligeledes er overarmen korrekt lejret, særdeles godt vinklet baghånd med brede køller. Særdeles god forbryst og underbrystdannelse, lige front. Træder lige for og bag. Han viser regelmæssig, flydende, langtrækkende gang. Unghundevinderen fra sidste år har i alle forhold kvalificeret sig til denne høje placering gennem en god videreudvikling og en stærk efterspørgsel som avlspartner.
Blodmæssigt har han ingen indskrænkninger og er et særdelses godt alternativ til de etablerede linier: Ursus Batu, Dux della Valcuvia, Hill Farbenpiel, Esko Dänischen Hof. Han er egnet til forbedring af pigment, substans, kønspræg og vinkler. Den genetisk høje avlsværdi bliver bekræftet gennem den særdeles godt avlende moderlinie. Odin moderen Riska er en søster til Raica Holtkämper See, der stiller to fremragende hanhunde med V15 og V24. Man må antage, at han har en særdeles positiv nedarvningskraft.

Dommer: Hr. H. Scheerer

Siegerhauptzuchtschau 2008
Vice-Sieger i Aachen 2008. Dommerbeskrivelse.

Vice-Siegeren er stor, kraft- og substansfuld med et meget kraftigt, smukt formet hoved. Han har en høj manke, lige ryg og et langt, godt lejret kryds. Særdeles god baghåndsvinkling med kraftige køller og faste haser. Særdeles godt vinklet forhånd med udtalt brystdannelse, fronten er lige, formellemfoden skal være strammere. Ved en særdeles god præsentation viser han lige trædende langtrækkende bevægelser. Unghundevinderen fra 2005 og den i de sidste to år med VA præmierede Odin sikrer sig med en relativt stor og kvalitativt høj kvalitet afkomsgruppe og hans særdeles gode præsentation titlen som Vicesieger 2008. Som tidligere kan det bemærkes, at han med sin brede indavl i 5. generation og frihed fra de i øjeblikket ophobede faderlinier fortsat er et alternativ og kan bidrage til en spredning af blodbasis. Viste et tydeligt over gennemsnittet resultat af afprøvningen i mod- og kampdrift.
Odin på præmieskammelen.