Nye rejseregler for hund og kat i EU og Norge pr. 1/1-2012
Information fra Merial Norden A/S
Tidligere har der været særregler for indrejse i Sverige, Norge og England. Særreglerne betød, at alle hunde og katte, der skulle med på rejse til ovenstående lande, skulle have taget en blodprøve og bestemt antistof-niveauet inden rejse, og nivauet skulle mindst have en bestemt værdi inden indrejse var tilladt. Desuden fandtes en særlig transit-ordning for rejser til Bornholm.

Den 1/1-2012 bortfaldt disse særregler for Sverige, Norge og Bornholm.
Når dyret fremover skal rejse til et af disse lande, gælder de samme regler, som gælder for resten af EU.


·       Dyret skal være tydeligt ID-mærket. Fra 3. juli 2011 vil kun en mikrochip betragtes som en gyldig ID-mærkning. Det vil sige, at fra den dato skal alle hunde og katte, der skal med ud at rejse, og som endnu ikke er ID-mærket, mikrochippes. Ellers kan der ikke udstedes et EU-pas til dem. Hunde og katte, der har en letlæselig tatovering, som er foretaget før 3. juli 2011, vil efter EU reglerne betragtes som lovligt id-mærket, hvorfor de godt kan få udstedt pas.

De dyr, der før 3. juli 2011 allerede har et gyldigt pas, uanset deres id-mærkning, kan fortsat rejse inden for EU og til EU (Danmark) fra tredjelande, som de hidtil har gjort.

Dog anbefaler Fødevarestyrelsen, at ejeren til et dyr, der ikke har en letlæselig tatovering, får dyret mikrochippet.

·       Dyret skal have et udfyldt, gyldigt pas

·       Dyret skal være Rabies-vaccineret mindst 21 dage før indrejse

·       Dyr, der skal til Norge, skal dog stadig behandles med ormekur mod dværgbændelorm tidligst 10 dage før indrejse. Senest 7 dage efter indrejse i Norge skal dyret genbehandles mod dværgbændelorm. Begge behandlinger skal fremgå af dyrets pas.


Vær opmærksom på, at transit-regler til Bornholm bortfalder.
Transitreglen, som tidligere var en undtagelsesregel omring rabies-vaccinering, bortfalder. Det vil sige, at hunde og katte, der fremover skal rejse til Bornholm, skal opfylde ovenstående krav om indrejse til Sverige.